AMR to MP3 Converter

แปลงไฟล์ AMR to MP3 เพื่อใช้งาน

เล่นกับเสียง เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวง่ายๆ ที่ช่วยให้งานของเรามีสีสันขึ้นทันตาเห็น สำหรับวันนี้ iinnovationedu.com จะแนะนำการแปลงเสียงจากอุปกรณ์ใก้ลตัวที่หาได้ง่ายที่สุดนั่นคือ อุปกรณ์โมบายของเรานั่นเอง หลังจากที่เราทำการบันทึกเสียงจากอุปกรณ์โมบาย เช่นโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้โปรแกรมแปลงไฟล์เสียงเป็นไฟล์ MP3 เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำไปใช้งาน โปรแกรมที่แนะนำในครั้งนี้ คือ AMR to MP3 Converter เป็นโปรแกรมฟรีที่มีคุณภาพดี และการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถแปลงได้ทั้ง AMR to MP3 และ MP3 to AMR เพื่อให้สามารถนำไปฟังในอุปกรณ์โมบายต่างๆ ได้ การทำงานมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ